Gå til indhold

Færre borgere overnatter på landets bosteder. Botilbudsstatistik 2013

I løbet af de sidste par år er der kommet lidt færre brugere af landets bosteder som herberger og forsorgshjem. Brugerne overnatter dog flere dage på bostederne, viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Der er kommet færre brugere af landets 73 botilbud som herberger og forsorgshjem. Den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen viser, at der i løbet af de seneste par år er kommet lidt færre brugere af bostederne. I 2009 var der 6.250, der benyttede botilbuddene, mens tallet i 2013 var 6.122. 

Statistikken viser også, at de lidt færre brugere samlet set sover på landets bosteder i flere dage end for et par år siden. I 2009 overnattede hver enkelt bruger i gennemsnit 98 dage på et herberg eller et forsorgshjem. I 2013 sov hver enkelt bruger 111 dage på et botilbud.

I statistikken kan du blandet andet også læse, der er tre gange så mange mandlige brugere af bostederne end kvinder, at knap halvdelen af brugerne er mellem 30 og 49 år, og at en ny registersammenkøring viser, at næsten hver femte af brugeren af botilbud har været anbragt uden for hjemmet som barn eller ung.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring