Gå til indhold

Årsberetning 2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Antal oprettede og afgjorte sager

I 2017 oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 304 sager på grundlag af de klagesager, som Arbejdstilsynet sendte til behandling i nævnet. Antallet af afgjorte sager i 2017 var 357 sager.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten i 2017 var 20 % i forhold til en omgørelsesprocent i 2016 på 25 %.

Udvalgte emner

Årsberetning 2017 indeholder et afsnit 3 om udvalgte emner fra praksis om:

A) nævnets kompetence

B) Hjemvisning

C) Ophævelse

D) En byretsdom om en overdækket terrasse var indendørs i forhold til forbud mod at ryge indendør

E) Ombudsmandssager.

Udvalgte afgørelser

Årsberetningen indeholder desuden et afsnit 4 med udvalgte afgørelser i øvrigt fra året vedrørende:
A) Psykisk arbejdsmiljø

B) Ergonomi

C) Arbejdets udførelse

D)Personlige værnemidler

E)Arbejdsstedets indretning

F) Bygge- og anlægsarbejde

G) Stoffer og materialer

H Anvendelse af tekniske hjælpemidler (maskiner)

I) Unges arbejde

J) Organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Søg efter sager i Retsinformation.dk

Alle udvalgte princilpielle afgørelser og afgørelser af almen interesse er lagt på Retsinformation.dk, så her kan du ved søgning finde afgørelserne fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Når du søger på Retsinformation, kan du under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer" bruge AMK´s journalnumre, som står sidst under hvert resume i årsberetningen.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring