Gå til indhold

Kommunernes praksis for opkrævning af egenbetaling fra anbragte børn og unge under 18 år

Børne- og Socialministeriet har bedt Ankestyrelsen om at undersøge kommunernes praksis for opkrævning af egenbetaling fra børn og unge under 18 år, der er anbragt uden for hjemmet.

Formålet med undersøgelsen er at afdække:

  • hvorvidt kommunerne har opkrævet egenbetaling i 2017 fra anbragte børn og unge under 18 år
  • omfanget af sager, hvor kommunerne har opkrævet egenbetaling
  • det samlede beløb kommunerne har opkrævet i egenbetaling
  • kommunens praksis for beregning af beløbet til egenbetaling
  • årsager til at der ikke opkræves egenbetaling.

Kommunerne er blevet bedt om at foretage alle opgørelser for 2017.

Efter offentliggørelsen af rapporten er Ankestyrelsen blevet kontaktet af en række kommuner, som har oplyst, at deres besvarelser af spørgeskemaet har været fejlagtige.

De nye oplysninger  betyder, at:

  • i alt 11 kommuner har opkrævet egenbetaling fra børn og unge under 18 år i 2017 (i rapporten var dette tal 15 kommuner)
  • de 11 kommuner har opkrævet egenbetaling i i alt 16 sager (i rapporten var det tal 49 sager)
  • 3 af de 11 kommuner har oplyst, hvor stort et beløb de har opkrævet i egenbetaling (i rapporten var det tal 6 kommuner)
  • beløbet, de 3 kommuner tilsammen har opkrævet iegenbetaling, er 55.204 kr. fordelt på 5 sager (i rapporten var dette tal 146.188 kr. fordelt på 13 sager).

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring