Gå til indhold

Brugere opholder sig længere tid på forsorgshjem og herberger

6.333 forskellige personer overnattede en eller flere gange i 2008 på et af landets 64 forsorgshjem og herberger. Det er stort set uændret i forhold til de tidligere år. Hver nat hele året var de godt 2.000 pladser på institutionerne optaget.

Det fremgår af Ankestyrelsens årsstatistik 2008 om brugere af botilbud efter servicelovens § 110.

Den enkelte bruger overnatter flere nætter

I 2008 tilbragte hver bruger i gennemsnit 104 døgn i alt på forsorgshjem eller herberg. Det er en stigning på 13 procent siden 2005. I samme periode er antallet af ophold faldet med 8 procent. Den enkelte bruger kan have flere ophold i løbet af året. Varigheden af det enkelte ophold er siden 2005 steget fra gennemsnitligt 39 til 44 overnatninger.

Hver fjerde bruger er kvinde

En ud af fire brugere var kvinde. Gennemsnitsalderen for kvinderne var lidt lavere (39,4 år) end for mændene (43,0 år). De kvindelige brugere havde gennemsnitligt færre, men længere ophold end de mandlige brugere. Mændene tegnede sig for 83 procent af opholdene i 2008, mens kvinderne tegnede sig for 17 procent. 

§ 110 boformer
Efter Servicelovens § 110 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer. Det gælder personer som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Denne opgave udføres af de såkaldte § 110-boformer (forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater).

 

 

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring