Gå til indhold

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt

Fra 2016 til 2018 er der sket en stigning i antallet af afgjorte klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem børn eller unge og forældre eller netværk. Ankestyrelsen har undersøgt, hvad der kan være årsag til stigningen, og hvad der karakteriserer klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet og belyser:

  • Mulige årsager til stigningen i klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt
  • I hvilke typer klagesager, om afbrydelse af samvær og/eller kontakt, stigningen er sket
  • Hvad der karakteriserer klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt

Undersøgelsen er baseret på en sagsgennemgang af et repræsentativt udsnit af Ankestyrelsens afgjorte klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt i perioden 2016-2018 og på interview med kommuner.

Sagsgennemgangen viser, at der er sket en stigning i antallet af klagesager afgjort efter både § 71, stk. 3 (af hensyn til barnets sundhed og udvikling) og stk. 4 (ved viden eller formodning om overgreb) i serviceloven.

Sammenlignet med det samlede antal afgørelser om afbrydelse af samvær og/eller kontakt er der sket en stigning i andelen af afgørelser efter stk. 4 og et fald i andelen af afgørelser efter stk. 3.

Siden undersøgelsen er blevet gennemført, har Ankestyrelsen offentliggjort ny principmeddelelse: 59-19 om anbragte børn - samvær - afbrydelse af kontakten - børn og unge-udvalgets kompetence - digital kommunikation.


Hent publikationen

Du kan også lytte til undersøgelsen i podcastserien "Ankestyrelsen undersøger"

Sidst opdateret 22.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring