Gå til indhold

Det betaler sig at føre tilsyn og foretage opfølgning i hjemmeplejen

Ankestyrelsen har udarbejdet et inspirationskatalog med ideer til hjemmeplejen om organisering og tilrettelæggelse af tilsyn og opfølgning. Kataloget giver også inspiration til at udarbejde en tilsynspolitik. 

Alle der arbejder i den kommunale hjemmepleje kan få glæde af kataloget. 

Inspirationskataloget er udarbejdet for Socialministeriet og viser at:

 • Kommunerne mener, at tilsyn og opfølgning skal bygges op omkring dialog, systematik og kvalitet

Kataloget sætter også fokus på organisering, dokumentation, samarbejde med leverandører og værdier i hjemmeplejen. 

Læs mere i kataloget om:

 • Dialog med borgere og leverandører, som det bærende element i kommunernes tilsyns og opfølgningspraksis
 • Kommunernes gode erfaringer med at placere opgaven med systematisk dokumentation i en tværfaglig stabsfunktion 
 • Værdier i hjemmeplejen, som omsættes dagligt i dialogen mellem ledere, leverandører og borgere

Inspirationskataloget bygger på interviews med følgende 10 kommuner:

 • Aalborg
 • Kolding
 • Lolland
 • København
 • Gribskov
 • Sønderborg
 • Thisted
 • Randers
 • Bornholm
 • Herning 

Krav om tilsynspolitik

Ifølge servicelovens § 151 er kommunalbestyrelserne pr. 1. juli 2011 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter servicelovens § 83, det vil sige for personlig og praktisk hjælp og madservice[1], til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken skal danne rammen for kommunes indsats med tilsyn og opfølgning til borgere i eget hjem


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring