Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 8 november 2011

Supplement til brøkpension skal svare til kontanthjælp eller starthjælp

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har afgjort, at den samlede hjælp i form af brøkpension og supplement til brøkpension som minimum skal svare til det niveau for kontanthjælp eller starthjælp, som borgeren ellers er berettiget til. 

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Stort set alle kommuner informerer borgere om lægekonsulenternes mulige rolle, når det er relevant. Det viser en ny velfærdsundersøgelse fra Ankestyrelsen om kommunernes brug af lægekonsulenter. 

Manglende dokumentation om enlig-bekræftelser i børnetilskudssager

Kommunerne har ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenteret, at de ikke udbetaler børnetilskud uberettiget. Det viser ny praksisundersøgelse fra Statsforvaltningen Sjælland. 

Private virksomheder ansætter flest førtidspensionister med løntilskud

Løntilskud til førtidspensionister er mest udbredt blandt private virksomheder. Det viser en ny velfærdsundersøgelse fra Ankestyrelsen. Undersøgelsen viser også, at førtidspensionisterne sjældent er ansat på deres tidligere arbejdsplads. 

Uddannelsesdag om forebyggelse på ældreområdet

Tirsdag den 25. oktober 2011 var 70 forebyggende medarbejdere, sundhedsvejledere og forebyggelseskoordinatorer samlet for at hente inspiration og ny viden om forebyggelse og optimering af driften på ældreområdet. 

Reglerne om merudgifter til voksne er fortsat en udfordring

Kommuner og nævn har vanskeligt ved at vurdere sager om merudgifter til voksne, når borgerne har psykiske sygdomme eller flere lidelser. Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen. 

Færre benytter sig af herberger, forsorgshjem og tilsvarende botilbud

Antallet af brugere af botilbud er faldet knap 3 procent fra 2009 til 2010. Siden 2001 er antallet af brugere faldet med knap 12 procent. Det viser årets statistik fra Ankestyrelsen om brugere af herberger, forsorgshjem og tilsvarende botilbud. 

Kvalitetsmåling i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har siden 1993 foretaget en årlig kvalitetsmåling af styrelsens egen sagsbehandling. Formålet med målingen er at udvikle og øge kvaliteten i både sagsbehandlingen og styrelsens service. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen får ny hjemmeside til unge. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i november 2011 udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Hvornår en afgørelse om sygedagpenge er truffet af anden aktør
  • EU-borgeres ret til hjælp
  • Slidgigt i begge hofteled som erhvervssygdom

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring