Gå til indhold

Årsrapport 2013

Markant færre klagesager om specialundervisning til folkeskolebørn

Klagenævnet for Specialundervisning har i 2013 modtaget 38 pct. færre klagesager om specialundervisning til folkeskolebørn i forhold til 2012. Det fremgår af nævnets nye årsrapport.

Årsrapporten fra Klagenævnet for Specialundervisning viser, at nævnet i 2013 kun har modtaget 164 klagesager om specialundervisning til folkeskolebørn. I 2012 var det 265 klagesager. Langt de fleste af sagerne vedrører klager over afslag på specialskole.

Faldet i antallet af klagesager har betydet, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i klagenævnet kun er 2,8 måneder.

Årsrapporten viser også, at klagenævnet opretholder flere kommunale afgørelser end hidtil. I 53 pct. af klagesagerne var nævnet enig i kommunens afgørelse. I 2012 var det 43 pct. af sagerne. Samtidig konstaterer nævnet en stigning i andelen af formelle fejl i
kommunens sagsbehandling. I 2013 var der i 71 pct. af sagerne påtalt formelle fejl, mens der i 2012 kun var påtalt fejl i 43 procent.

Klagenævnets formand, landsdommer Lis Sejr, uddyber:

”Vi er glade for, at vores sagsbehandlingstid er omkring de 3 måneder. Det betyder meget for de personligt involverede parter, at de kan få et svar inden for en rimelig tid.

Vi ærgrer os dog over, at vi i 70 pct. af klagesagerne kan konstatere formelle fejl i kommunernes sagsbehandling og langt størstedelen af disse fejl er, at kommunen enten ikke har begrundet dens afgørelse, eller begrundelsen er mangelfuld. Der er tale om en vigtig garanti for afgørelsens rigtighed”.

Kontakt
Klagenævnets sekretariat, Chefkonsulent Cathrine Due Billing, tlf.nr. 61 89 72 59.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring