Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2014

Antal oprettede og afgjort sager

I 2014 oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 632 sager på grundlag af de klagesager, som Arbejdstilsynet sendte til behandling i nævnet. Antallet af afgjorte sager i 2014 var 482 sager.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten i 2014 var 34 % i forhold til en omgørelsesprocent i 2013 på 36 % og 26 %  i 2012.

Hjemvisning og ophævelse

Årsberetning 2014 fokuserer på hjemvisning og ophævelse (annullation) af afgørelser i forhold til omgørelsesprocenten. Således er medtraget resume af en række eksempler på hjemviste og annullerede afgørelser.

Sager om røgfri miljøer

Nævnet behandlede i 2014 i alt 4 sager efter lov om røgfri miljøer, som trådte i kraft den 15. august 2007 og som blev ændret den 15. august 2012.

Udvalgte emner

Årsberetning 2014 indeholder et afsnit 3 om udvalgte emner fra praksis vedrørende: A) Partshøring, B) Klagefrist, C) Hjemvisning, D) Ophævelse, E) Rette modtager af påbud, F) Instruktion og oplæring, G) Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Udvalgte afgørelser

Årsberetningen indeholderdesuden et afsnit 4 med udvalgte afgørelseri øvrigt fra året vedrørende:

A) Psykisk arbejdsmiljø, B) Ergonomi, C) Arbejdets udførelse, D) Arbejdsstedets indretning, E) Bygge- og anlægsarbejde, F) Stoffer og materialer Arbejdspladsbrugsanvisning, G) Anvendelse af tekniske hjælpemidler (rulletrappe), H) ATEX - APV (eksplosive atmosfærer).

Søg efter sager i Retsinformation.dk

Alle udvalgte princilpielle afgørelser og afgørelser af almen interesse er lagt på Retsinformation.dk, så her kan du ved søgning finde afgørelserne fra Arbejdsmiljøklagenævnet

Når du søger på Retsinformation, kan du under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer" bruge AMK´s journalnumre, som står sidst under hvert resume i årsberetningen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring