Gå til indhold

Undersøgelse - sager om førtidspension afgjort uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet

Ankestyrelsen har undersøgt, om kommunernes arbejde med at afgøre visse typer af sager om førtidspension uden at forelægge dem for rehabiliteringsteamet er korrekt. Vi har også undersøgt kommunernes overordnede beslutninger om, hvorvidt de vil gøre brug af muligheden for at undtage visse sager om førtidspension fra at blive forelagt rehabiliteringsteamet.

Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af 100 kommunale sager om førtidspension, som er afgjort uden at være forelagt for rehabiliteringsteamet. De undersøgte sager kommer fra ti forskellige kommuner.

Udover gennemgangen af de konkrete sager er undersøgelsen også baseret på besvarelse af et spørgeskema, som Ankestyrelsen har sendt til alle landets kommuner. 97 kommuner har besvaret spørgeskemaet.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring