Gå til indhold

Ankestyrelsen omgjorde færre arbejdsskadesager i 2010

I 2010 omgjorde Ankestyrelsen 26 procent af klagerne over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen havde truffet. Det er et fald på 4 procent fra 2009.

Faldet ses både inden for de afgørelser, som Ankestyrelsen har ændret og de afgørelser som Ankestyrelsen har hjemvist til Arbejdsskadestyrelsen til fornyet sagsbehandling.

Flere sager er afgjort

I 2010 afgjorde Ankestyrelsen i alt 18.430 afgørelser om arbejdsskader. Det var 1.577 eller 9 procent flere afgjorte sager end i 2009.

Sager om arbejdsulykker udgjorde ca. 2/3 af det samlede antal afgørelser i 2010, mens sager om erhvervssygdomme udgjorde ca. 1/3.

De over 40årige er overrepræsenteret

72 procent af afgørelserne i Ankestyrelsen vedrørte aldersgruppen over 40 år. Til sammenligning udgjorde aldersgruppen kun 56 procent af det samlede antal beskæftigede i 2010. Denne tendens ses også i Arbejdsskadestyrelsens tal.

Flest klager om erhvervssygdomme i bevægeapparatet

Når en borger klagede over en afgørelse i en erhvervssygdomssag, var det i 53 procent af afgørelserne i forbindelse med en sygdom i bevægeapparatet. I 12 procent af de ankede sager var det i tilknytning til en psykisk sygdom.

I Arbejdsskadestyrelsen udgjorde sygdomme i bevægeapparatet kun 43 procent, og psykiske sygdomme udgjorde 17 procent af sagerne om erhvervssygdomme. Ankestyrelsen modtager derfor oftere klager i sager om sygdomme i bevægeapparatet end klager om afgørelser i sager om psykiske lidelser.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring