Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 10/2012

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud om at overholde bestemmelser om hviletid ved vagttjeneste i en afdeling under Forsvaret
  • Sag nr. 2 Hjemvisning af påbud om at sikre ansatte mod blænding af solen fra store vinduer
  • Sag nr. 3 Påbud om at sikre at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering
  • Sag nr. 4 Genoptagelse af sag om et undersøgelsespåbud og fastholdelse af dette påbud, men ophævelse af fristen for efterkommelse og hjemvisning af fristen for tilbagemelding
  • Sag nr. 5 Hjemvisning af påbud om temperatur og luftkvalitet i butik

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring