Gå til indhold

Tendenser for førtidspension 2011:4

I kommunerne blev der i 4. kvartal 2011 tilkendt 3.937 nye førtidspensioner til 4.419 ansøgere. Det er et fald på 9 procent i forhold til samme kvartal i 2010. 

Faldet i forhold til 4. kvartal 2010 kan forventes at blive mindre, da kommunerne erfaringsmæssigt i løbet af året efterfølgende indberetter afgørelser truffet i 4. kvartal. Ud fra sammenlignelige tal uden efterindberetninger af afgørelser truffet i 4. kvartal 2010, vil faldet være omkring 5 procent.

Færre tilkendelser til de over 40-årige med psykiske lidelser

Fra 2009 til 2011 er andelen af tilkendelser, hvor hoveddiagnosen er psykiske lidelser, faldet fra 51 procent til 49 procent af det samlede antal tilkendelser af førtidspension. Det skyldes, at andelen af tilkendelser grundet psykiske lidelser er faldet fra 43 procent til 40 procent for personer på 40 år og derover, mens andelen har været stort set uændret for de under 40-årige.

 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring