Gå til indhold

Støtte efter servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er blevet anbragt

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for at iværksætte støtte til forældre, hvis barn er blevet anbragt, herunder indholdet af den støtte, som forældre modtager efter servicelovens § 54.

Undersøgelsen viser, at forældre til anbragte børn ikke altid får bevilget den støtte af kommunen, som de har ret til. Dette kan der være mange årsager til, og i rapporten beskriver vi hvilke faktorer, der kan have indflydelse på, om der bevilges støtte til forældrene. Vi beskriver også både kommuners og forældres oplevelse af, om støtten virker, og hvad den kan bidrage med i anbringelsesforløbet.

Vi har lavet undersøgelsen på foranledning af Social- og Ældreministeriet, som har bestilt en undersøgelse af, om forældre bevilges støtteperson efter servicelovens §54 og/eller nogle af de andre støttemuligheder, der ligger i denne paragraf. I undersøgelsen indgår der desuden et særskilt fokus på forældrehandleplaner.


Hent publikationen

Sidst opdateret 10.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring