Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 07/ 2011

Lov om arbejdsmiljø

 • Sag nr. 1 Vilkår for accept af risikovirksomheds sikkerhedsrapport
 • Sag nr. 2 Forebyggelse af ansattes påvirkning af høje følelsesmæssige krav i et fængsel
 • Sag nr. 3 Utilstrækkelig formuleret afgørelse med henvisning til et forkert bilag
 • Sag nr. 4 Hjemvisning af strakspåbud mod påvirkning af mikroorganismer ved tømning af affaldscontainere
 • Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om undersøgelse af ventilationsforhold
 • Sag nr. 6 Påbud om at standse arbejde på grund af nedstyrtnings- eller gennemstyrtningsfare
 • Sag nr. 7 Krav om at imødegå gener ved dårligt indeklima på grund af fugt og skimmel
 • Sag nr. 8 Hjemvisning på grund af usikkerhed om rette arbejdsgiver
 • Sag nr. 9 Strakspåbud om periodisk undersøgelse af trykbeholder
 • Sag nr. 10 Påbud om mekanisk ventilation ved biltilsyn
 • Sag nr. 11 Afslag på dispensation til unges brug af en eldrevet palleløfter

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring