Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 5/2013

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Hjemvisning af sag om forsvarlig anvendelse af en maskine
  • Sag nr. 2 Påbud om at standse arbejde på et tag på grund af fare
  • Sag nr. 3 Påbud om at standse en praktikants arbejde på et tag 
  • Sag nr. 4 Påbud om at udføre ultralydsscanning forsvarligt

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 24/11 2013

Sidst opdateret 24/11 2013

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring