Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 04 / 2010

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om afskærmning på grund af forkert hjemmel og mangel på oplysninger
  • Sag nr. 2 Hjemvisning af påbud om arbejdspladsvurdering (APV) på grund af utilstrækkelige oplysninger om indholdet af den eksisterende APV
  • Sag nr. 3 Krav om mekanisk udsugning af limdampe over limproces, herunder et transportbånd
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om højrepetitivt arbejde under 50 % af arbejdstiden
  • Sag nr. 5 Sikring mod jordskred
  • Sag nr. 6 Afslag på anmodning om generel dispensation fra krav om certifikat til miniteleskoplæsser

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring