Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 januar 2012

Godt nytår

Et af Ankestyrelsens fokuspunkter i 2012 er forbedring af vores vejledning til underinstanserne. Desuden er Familiestyrelsen blevet en del af Ankestyrelsen. 

Når arbejdsskader overhales indenom

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at skønne over erhvervsevnetabet, fordi en alvorlig konkurrerende lidelse helt overskygger arbejdsskadens erhvervsmæssige følger. 

Retssikkerhed, når en borger flyttes til et særligt botilbud uden samtykke

Kommunerne skal være mere opmærksomme på servicelovens betingelser for flytning af en borger til et særligt botilbud uden samtykke. Det viser en praksisundersøgelse fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Syddanmark. 

Formidlingsprojekt forbedrer kommunernes sagsbehandling

Kommunernes sagsbehandling på fleksjobområdet er markant forbedret, og kommunerne synes, at vejledningsforløb giver bedre læring end en traditionel praksisundersøgelse. 

De fleste kommuner bruger eget værelse som anbringelsesform

Stort set alle landets kommuner benytter sig i større eller mindre grad af at anbringe unge med behov for særlig støtte på eget værelse. 

Systematik og dokumentation giver overblik og rigtige afgørelser i børnesager

Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra 2011 om flytning og hjemgivelse af anbragte unge viste blandt andet, at kommunerne i højere grad skal have fokus på dokumentation og systematik i behandlingen af disse sager. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Ny hjemmeside til unge, Syv nye borgerpjecer, Færre omgjorte arbejdsskadesager i 2010. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i januar 2012 udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Arbejdsskadesager om psykiske gener
  • Supplement til brøkpension
  • Vægttab og beskæftigelsesfremmende tilbud

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring