Gå til indhold

Ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis i sager om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.

Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af 42 sager fra seks kommuner, hvor der er truffet afgørelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.

Undersøgelsen viser, at kommunerne gennemgående har udfordringer med at oplyse sagerne tilstrækkeligt ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Den viser også, at det kan være uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold de skal inddrage, når de skal udmåle tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regler og praksis. På den baggrund kommer Ankestyrelsen med en række anbefalinger til kommunernes sagsbehandling.

Undersøgelsen består af en juridisk vurdering af, om kommunerne har oplyst sagerne tilstrækkeligt, om kommunerne har fulgt de materielle regler og om afgørelsen dermed er i overensstemmelse med regler og praksis. Undersøgelsen skal understøtte en styrket kvalitet i kommunernes sagsbehandling, herunder give kommunale sagsbehandlere på tværs af landet konkrete eksempler på udmåling af tabt arbejdsfortjeneste og tydeliggøre regler og praksis på området.

Ankestyrelsen har iværksat undersøgelsen af egen drift.

Du kan som noget nyt læse undersøgelsen i et digital format her.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Bilagsrapport - Praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste

Download handicaptilgængelig version af bilaget.

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring