Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 september 2012

Internationationalt samarbejde på tapetet

I takt med øget internationalt samarbejde på verdensplan og den løbende udvidelse af EU, synes redaktionen, at det er på sin plads at fremhæve de internationale relationer, der berører Ankestyrelsen sagsområder. 

Børnebortførelser på tværs af landegrænser

I takt med, at verden bliver "mindre", er antallet af flytninger over landegrænser stigende. Det betyder også, at antallet af børn, der flytter sammen med den ene af sine forældre, er stigende. Flytningerne er i nogle tilfælde ulovlige - en børnebortførelse. 

Arbejdsskader i udlandet eller blandt udlændinge - hvilken lov gælder?

Stadig flere danskere arbejder i udlandet for enten danske eller udenlandske arbejdsgivere. Der er også stadig flere udlændinge, der arbejder for danske arbejdsgivere her i landet. Hvilket lands lovregler gælder, når en dansker kommer til skade ved arbejdet i udlandet eller når f.eks. en polak kommer til skade ved arbejdet i Danmark? 

Kom og bliv gift i København

Danmark er det første land i verden, der indførte registreret partnerskab. 23 år senere kan to personer af samme køn indgå ægteskab på samme måde som personer af forskelligt køn. 

International ligebehandling

Ligebehandlingsnævnet har som medlem af EQUINET - et europæisk netværk for ligebehandlingsorganer - deltaget i en arbejdsgruppe, som i 2011 har undersøgt spørgsmålet om diskrimination på grund af tro og religion. 

Arbejdsskader fra Grønland og Færøerne

Ankestyrelsen behandler ca. 100 sager om arbejdsskader, der er sket i Grønland og på Færøerne årligt. Sagerne adskiller sig væsentligt fra de danske arbejdsskadesager. 

Opkrævning og inddrivelse af bidrag på tværs af landegrænser

Danmark deltager i et internationalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag på tværs af landegrænserne. Det internationale samarbejde betyder, at der er hjælp at hente, hvis fx ens tidligere ægtefælle flytter til Tyskland og ophører med at betale børnebidrag. 

Ret til ophold og ydelse - i et EU perspektiv

Ankestyrelsen har gennem tiderne offentliggjort en række Principafgørelser om retten til ophold og ydelse i EU og EØS. I 2009 offentliggjorde vi en oversigt over vores afgørelser. Nu følger vi op med en oversigt over 18 afgørelser fra 2009-2012 på EU og EØS-området. 

Ankesystemer og velfærd på tværs af landegrænser

Velfærdssystemer på tværs af lande er ikke ens, men der er meget at lære af hinanden. Ankestyrelsen deltager årligt i internationale møder, hvor vi udveksler erfaringer på velfærdsområdet med de andre lande. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Antallet af overnatninger på botilbud er steget. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i september udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Betaling for anonym kvindes ophold på krisecenter
  • Tilskud til hjælpemidler til tillidsrepræsentant
  • Mellemkommunal refusion vedrørende botilbud
  • Mellemkommunal refusion ved intern flytning
  • Afgørelse om kontanthjælp

Hent publikationen

Oversigt over Principafgørelser på EU og EØS-området

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring