Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 03/ 2011

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

  • Sag nr. 1 Påbud om særlig arbejdspladsvurdering (APV) ved eksplosionsrisiko (ATEX - reglerne)
  • Sag nr. 2 Krav om at imødegå ergonomiske belastninger ved plejearbejde og brug af lift. Krav om brug af arbejdsmiljørådgiver
  • Sag nr. 3 Krav om at imødegå ergonomiske belastninger ved forflytning. Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver
  • Sag nr. 4 Afslag på forlængelse af frist til efterkommelse af påbud om toilet til en graver på en kirkegård
  • Sag nr. 5 Undersøgelse af indeklima på en skole, da ansatte blev syge efter lokalerenovering for skimmelsvamp
  • Sag nr. 6 Ophævelse af påbud om undersøgelse af rengøringsstandarden på en skole
  • Sag nr. 7 Krav om at fjerne forurening fra udstødningsgasser i autoværksted. Brug af arbejdsmiljørådgiver

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring