Gå til indhold

Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven

Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven. Undersøgelsen er bestilt af Det Rådgivende Praksisudvalg og belyser blandt andet kommunernes arbejde med integrationskontrakterne (nu kaldet kontrakterne) og sagsbehandlingen ved ansøgninger om overtagelse af integrationsansvaret, når en flygtning eller familiesammenført ønsker at flytte kommune i introduktionsperioden.

Undersøgelsen belyser:

  • Hvordan kommunerne arbejder med integrationskontrakterne (nu kaldet kontrakterne), og hvilke udfordringer de oplever

  • Kommunernes bevilling af virksomhedspraktik af 13 ugers varighed, og hvordan kommunerne inddrager virksomhederne i beslutningen om den enkelte praktiks længde

  • Kommunernes sagsbehandling ved ansøgninger om overtagelse af integrationsansvaret, når en flygtning eller familiesammenført ønsker at flytte kommune i introduktionsperioden og samarbejdet mellem kommunerne

Undersøgelsen er baseret på praksis i syv kommuner. Kommunernes praksis er blevet undersøgt gennem en gennemgang af i alt 24 sager om integrationskontrakter, syv sager om overtagelse af integrationsansvaret, registerdata om virksomhedspraktik samt kvalitative interview med medarbejdere og ledere på integrationsområdet.

I rapporten indgår der også en gennemgang af det relevante regelgrundlag, og Ankestyrelsens praksis på de undersøgte områder.

Ankestyrelsen afholder et online kursus (webinar) senere i 2019 om bl.a. regler og praksis på dette område.

Undersøgelsen er medfinansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring