Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af indsatsen over for hjemløse borgere under ophold i boformer

Ankestyrelsen har undersøgt den indsats hjemløse borgere modtager, når de opholder sig på boformer og forsorgshjem – også kaldet boformer. Vi har også undersøgt, om indsatsen matcher borgernes behov.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • borgerne generelt er glade for indsatsen, de modtager, på boformerne
  • borformerne vurderer, at der er mangel på relevante og specialiserede boformer
  • kommunerne kun sjældent bevilger supplerende støtte under opholdet
  • unødigt lange opholdstider kan medføre, at borgerne stagnerer i deres udvikling og i nogle tilfælde får det værre
  • nogle boformer og kommuner har gode erfaringer med fremskudt sagsbehandling. 

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til alle landets boformer og interview med medarbejdere fra boformer, sagsbehandlere i kommunerne og beboere på boformerne.

Undersøgelsen er den anden af i alt tre undersøgelser, Ankestyrelsen laver på området og er bestilt af Børne- og Socialministeriet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring