Gå til indhold

Praksisundersøgelse om samtaler som opfølgning i sygedagpengesager

Ankestyrelsen har undersøgt 158 sager om kommunernes praksis i forbindelse med afholdelse af første samtale med en sygemeldt borger. 

Praksisundersøgelse viser, at kommunerne er gode til at holde opfølgningssamtaler med sygemeldte borgere. I 84 procent af de vurderede sager, er opfølgningssamtalen afholdt i overensstemmelse med regler og praksis. 

Kommunerne skal dog blive bedre til at overholde tidsfristen for samtalerne. 

Tidsfristen er overskredet i 30 procent af sagerne


Ankestyrelsens undersøgelse viser, at kommunerne ikke altid overholder tidsfristen for opfølgningssamtalerne. Der må højest gå 8 uger efter, at borgeren er blevet sygemeldt til, at de gennemfører en opfølgningssamtale. Samtalen er vigtig, da den skal bidrage som indikator for, om der skal iværksættes særlig indsats for borgeren. Tidsfristen er overskredet i 30 procent af sagerne, og i 30 procent af disse er fristen overskredet med mere end 3 uger. 

Kommunerne mangler informationer - de bør indhente disse

Praksisundersøgelsen har vist, at kommunerne ikke altid modtager de informationer fra den sygefraværssamtale, som arbejdesgiver eller a-kasser har gennemført med borgeren. Ankestyrelsen anbefaler på denne baggrund, at kommunerne tager initiativ til at indhente disse informationer. Informationerne er vigtige for, at borgeren kan modtage den rette støtte til hurtigere at komme tilbage på arbejdsmarkedet. 

Der indgår kun information fra arbejdsgiver eller a-kasse i en tredjedel af sagerne.

17 kommuner har deltaget i denne praksisundersøgelse:

 • Dragør
 • Esbjerg
 • Fanø
 • Favrskov
 • Faxe
 • Frederikshavn
 • Frederikssund
 • Haderslev
 • Herlev
 • Lolland
 • Læsø
 • Nordfyns
 • Ordsherred
 • Skanderborg
 • Syddjurs
 • Thisted
 • Vesthimmerland

Der indgår 158 sager i undersøgelsen.

Sygedagpengelovens § 16

Efter sygedagpengelovens § 16 skal kommunen ved første opfølgningssamtale tage stilling til om en opfølgningsplan med særlig fokus på arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Opfølgningsplanen skal senest udarbejdes i umiddelbar forlængelse af anden opfølgning.

 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring