Gå til indhold

Anbringelsesstatistik 2013: Færre anbragte børn og unge i 2013

I 2013 afgjorde kommunerne færre sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Der blev samtidig iværksat færre anbringelser.

Kommunerne traf 2.106 afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge uden for hjemmet. Der blev iværksat 2.225 anbringelser, og der var ved udgangen af 2013 i alt anbragt 11.614 0-17-årige børn og unge.

Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte årsstatistik 2013 om anbragte børn og unge.

Andelen af sammenbrud i anbringelser er uændret

Ankestyrelsen registrerer også sammenbrud i anbringelser. Et sammenbrud er, enten når barnet ikke ønsker at være i anbringelsen mere eller når anbringelsesstedet opgiver. Det kan også være begge dele.

I 2013 var sammenbrud som andel af det samlede antal anbragte ved udgangen af året 4,7 procent. Andelen var den samme i 2012. Siden 2010 er antallet af sammenbrud faldet fra 710 sammenbrud til 545 sammenbrud i 2013. Det svarer til et fald fra 5,5 procent til 4,7 procent.

Stigning i opfølgninger og andre sagshændelser

Kommunerne træffer løbende afgørelser om forløbet, mens børnene og de unge er anbragt uden for hjemmet. Kommunerne indberettede i alt 15.811 afgørelser og andre sagshændelser i 2013.

Antallet af indberettede afgørelser og andre sagshændelser var i 2013 højere end på noget andet tidspunkt i perioden 2009 til 2013. Sammenlignet med antallet af indberetninger i 2009 var antallet i 2013 steget med i alt 4.255 indberetninger.

Flere 18-22-årige i efterværn med døgnophold

Ved udgangen af 2013 havde 2.101 unge mellem 18 og 22 år døgnophold i et anbringelsessted som led i efterværn. Antallet af unge i efterværn med døgnophold i et anbringelsessted var ved udgangen af 2013 det højeste i hele perioden 2009 til 2013.

Baggrund

Årsstatistik 2013 er den ottende årsstatistik siden Anbringelsesreformen trådte i kraft den 1. januar 2006. Årsstatistikken giver et overblik over kommunernes afgørelser om 0-17-årige børn og unge anbragt uden for hjemmet. Herudover giver årsstatistikken et overblik over 18-22-årige unge med døgnophold i et anbringelsessted som led i efterværn.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring