Gå til indhold

Praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Ankestyrelsen har netop færdiggjort en undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager. Undersøgelsen viser, at 41 procent, svarende til 38 kommuner, har anvendt anden aktør til myndighedsopgaver efter sygedagpengeloven eller til tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

I 34 af de 38 kommuner er der indgået kontrakt med den eller de anvendte aktører. Resten af kommunerne oplyser, at de har købt såkaldte enkeltpladser. 

Kommunerne overholder lovgivningen i de fleste sager

Praksisundersøgelsen i 10 udvalgte kommuner viser, at kommunerne i hovedparten af de vurderede sager overholder lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Det drejer sig om afgørelser efter sygedagpengelovens § 7, § 21 og § 27. I seks af de undersøgte sager er lovgivningen ikke overholdt. 

I en af de seks sager har kommunen standset sygedagpengene uden at træffe en egentlig afgørelse. . I de øvrige fem sager har anden aktør underskrevet afgørelsen, og det vurderer Ankestyrelsen, er i strid med lovgivningen. Årsagen er, at der i lovgivningen ikke er hjemmel til, at anden aktør deltager i afgørelsen om en borgers ret til sygedagpenge. 

De kontrakter, som kommunerne har indgået med anden aktør, viser, at kommunerne udnytter mulighederne for uddelegering/overdragelse. En enkelt af de gennemgåede kontrakter vurderes dog ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen. Årsagen er, at kontrakten giver anden aktør mulighed for at foretage al sagsbehandling.

Der er tale om en todelt undersøgelse hvor første del omhandler en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i kommunerne. Undersøgelsen skulle afdække det faktiske brug af andre aktører i sygedagpengesager. Anden del omhandler en praksisundersøgelse, hvor Ankestyrelsen har foretaget en gennemgang af 10 kommuners kontrakter og arbejdsbeskrivelser indgået med anden aktør, og vurderet lovmedholdeligheden af 48 sygedagpengesager fra 10 kommuner, hvor kommunen har anvendt anden aktør i sygedagpengeopfølgningen.

48 sager fra 10 kommuner

10 kommuner har bidraget til praksisundersøgelsen.

Kommunerne er:

  • Aalborg
  • Billund
  • Horsens
  • Hedensted
  • Norddjurs
  • Nordfyn
  • Kalundborg
  • Gribskov
  • Gentofte
  • København

 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring