Notat om handicapbegrebet

... og praksis om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af handicap
Sidst opdateret 17.12.2018