Gå til indhold

Brug af stofseler til borgere med demens - fra 2015 til 2018

Der findes ikke samlede opgørelser over brug af stofseler på tværs af kommunerne. I undersøgelsen afdækker Ankestyrelsen derfor brugen af stofseler over for borgere med demens. Undersøgelsen dækker perioden fra 2015 til 2018.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet og omfatter alene brug af stofseler som magtanvendelse jf. servicelovens § 128. Alle former for magtanvendelser over for voksne skal registreres og indberettes til myndighederne. Brug af stofseler, hvor borgeren har samtykket, indgår ikke i opgørelserne.

Den 1. januar 2020 trådte reviderede regler om magtanvendelse i kraft. I rapporten skelner vi mellem de regler, som gælder i dag og de dagældende regler for den periode, undersøgelsen dækker.

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er sendt til alle landets kommuner. 94 af de 98 kommuner har besvaret spørgeskemaet. Lidt over halvdelen af kommunerne oplyser, at der er anvendt stofseler over for borgere med demens i perioden fra 2015 til 2018.

Ankestyrelsen udbyder løbende kurser i reglerne om brug af magtanvendelse.
Du kan finde en oversigt over kommende kurser her.


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring