Gå til indhold

Årsberetning 2021 Arbejdsmiljø-klagenævnet

I 2021 modtog Arbejdsmiljøklagenævnet i alt 223 nye sager og behandlede 237 sager.

I 200 af disse sager traf nævnet afgørelse om enten at stadfæste, ophæve/ændre eller hjemvise Arbejdstilsynets afgørelse. 176 afgørelser blev stadfæstet, 15 afgørelser blev ophævet, og 9 afgørelser blev hjemvist til fornyet behandling i Arbejdstilsynet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 var 3,9 måneder. Sagsbehandlingstiden er dermed uændret i forhold til 2020.


Hent publikationen

Link til handicaptilgængelig version.

Sidst opdateret 10.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring