Gå til indhold

Årsberetning 2021 Arbejdsmiljø-klagenævnet

I 2021 modtog Arbejdsmiljøklagenævnet i alt 223 nye sager og behandlede 237 sager.

I 200 af disse sager traf nævnet afgørelse om enten at stad-fæste, ophæve/ændre eller hjemvise Arbejdstilsynets afgørel-se. 176 afgørelser blev stadfæstet, 15 afgørelser blev ophæ-vet, og 9 afgørelser blev hjemvist til fornyet behandling i Arbejdstilsynet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 var 3,9 måneder. Sagsbehandlingstiden er dermed uændret i forhold til 2020.


Hent publikationen

Sidst opdateret 04.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring