Gå til indhold

Kommunernes brug af de danske børnehuse

Ankestyrelsen har lavet en praksisundersøgelse med gennemgang af 18 konkrete sagsforløb fra 11 kommuner.

Socialstyrelsen har bedt Ankestyrelsen om at undersøge kommunernes brug af børnehusene i en række konkrete sagsforløb for at give viden til brug for læring for kommunernes fremadrettede samarbejde med børnehusene.

Formål

Undersøgelsens primære formål er at give et indblik i kommunernes sagsbehandling og samarbejde med børnehusene i forbindelse med:

  • udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse
  • iværksættelse af indsatser over for barnet eller den unge
  • opfølgning på den iværksatte indsats.

Formålet med undersøgelsen er desuden at bidrage med viden om, hvilke tiltag eller foranstaltninger børn og unge i overgrebssager visiteres til.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring