Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for visitation til behandling for stofmisbrug, med særligt fokus på døgnbehandling. Vi har også undersøgt, hvilket indhold der er i de behandlingstilbud, som kommunerne visiterer til.

Undersøgelsen er baseret på interview med ledere, sagsbehandlere, behandlere og andre relevante fagpersoner i fem kommuner og interview med ledere og medarbejdere i tre behandlingstilbud.
Undersøgelsen er bestilt af Børne- og Socialministeriet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring