Ankestyrelsens undersøgelse om samværssager

En undersøgelse af belysning af barnets perspektiv i samværssager.

Ankestyrelsen har foretaget en stikprøveundersøgelse af et antal afgjorte sager i Statsforvaltningen for at undersøge, hvordan barnets perspektiv belyses, når Statsforvaltningen træffer afgørelse om samvær.

Til brug for denne undersøgelse har Ankestyrelsen derfor i år indkaldt 40 samværsafgørelser, som Statsforvaltningen har truffet efter den 1. maj 2015, og som ikke er påklaget.
Ankestyrelsen har foretaget praksisundersøgelsen som led i sin tilsynsforpligtelse.


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 02/02 2016

Sidst opdateret 02/02 2016

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring