Gå til indhold

Tendenser for førtidspension 2012:1

I kommunerne blev der i 1. kvartal 2012 tilkendt 3.520 nye førtidspensioner til 4.098 ansøgere. Det er et fald på 7 procent i forhold til 1. kvartal i 2011.

Faldet i forhold til 1. kvartal 2011 kan forventes at blive mindre, da kommunerne erfaringsmæssigt i løbet af året efterfølgende indberetter afgørelser truffet i 1. kvartal. Ud fra sammenlignelige tal uden efterindberetninger af afgørelser truffet i 1. kvartal 2011, vil antallet af tilkendelser i de to kvartaler være på samme niveau. 

Ansøgere får oftere afslag end tidligere

Blandt landets fire største kommuner er det især Københavns kommune og Odense kommune, hvor ansøgerne oftere får afslag end tidligere. Fra 2010 til 1. kvartal 2012 steg andelen af afslag i Københavns Kommune fra 17 procent til 50 procent og i Odense Kommune fra 5 procent til 21 procent. Stigningen skyldes hovedsagligt, at ansøgerne oftere end tidligere søger førtidspension på det foreliggende grundlag, og at en stigende andel af disse får afslag på førtidspension.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring