Gå til indhold

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis, når de træffer afgørelser om sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv. 

Undersøgelsen viser, at knap halvdelen af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis (48 procent). Derimod ville godt halvdelen blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager (52 procent). 

Vejledningen er utilstrækkelig eller manglende i mange kommuner

Sammen med nye bestemmelser om sanktionsmulighed for fradrag eller nedsættelse af kontanthjælpen, er der indført en særlig pligt for kommunerne til at vejlede borgeren. 

Ankestyrelsens undersøgelse har vist, at kommuner i en tredjedel af sagerne har givet utilstrækkelig eller ingen vejledning til borgeren om konsekvenserne af at udeblive fra et tilbud, en jobsamtale, en rådighedssamtale i jobcentret mv., eller om hvilke skridt personen skal tage for igen at blive berettiget til hjælp. 

Korrekt sanktion

Undersøgelsen viser, at kommunerne i godt 4 ud af 5 sager har anvendt den rigtige sanktionsbestemmelse. 

157 afgørelser er blevet undersøgt

I undersøgelsen indgår 157 afgørelser om sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv. fra 16 kommuner.

De 16 deltagende kommuner:

 • Assens
 • Fanø
 • Favrskov
 • Glostrup
 • Haderslev
 • Hvidovre
 • Hørsholm
 • Høje-Taastrup
 • Køge
 • Nordfyn
 • Roskilde
 • Vesthimmerland
 • Samsø
 • Solrød
 • Syddjurs
 • Thisted

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring