Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 marts 2010

Nyt fra Ankestyrelsen går til skærmen!

Efter 18 år med papir byder vi velkommen til en ny udgave af Nyt fra Ankestyrelsen. 

Nyt fra Ankestyrelsen gennem 18 år

Nu kan alle læse samtlige Nyt fra Ankestyrelsen tilbage til den spæde start i februar 1992. Da artiklerne er op til 18 år gamle, er der givet forældet information, hvilket I naturligvis skal have for øje. 

Praksisundersøgelser sikrer væsentlige retssikkerhedsmæssige garantier

Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunernes konkrete afgørelser inden for et udvalgt lovområde. Undersøgelsernes overordnede formål er at bidrage til at sikre en ligebehandling af alle borgerne uanset, hvor i landet de bor. 

Udvikling af praksisundersøgelser i 2010

Ankestyrelsen og statsforvaltningerne har i 2010 fokus på udvikling
af praksisundersøgelserne og metoderne. Fra politisk side har der blandt andet været ønsker om at øge læringen og formidlingen af resultaterne af undersøgelserne. 

Praksisundersøgelse om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet

Praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne ikke altid følger alle lovkrav, når de anbringer børn uden for hjemmet. 

Praksisundersøgelse om bortfald af udbetaling af sygedagpenge

Praksisundersøgelse fra Statsforvaltningen Midtjylland viser, at kommunernes fejl i 51 procent af sagerne ville betyde, at sagen blev ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis borgeren havde klaget over afgørelsen. 

Praksisundersøgelse om personlige tillæg til folkepensionister

Praksisundersøgelse fra Statsforvaltningen Midtjylland viser, at 43 procent af kommunernes afgørelser er rigtige, mens 57 procent ville blive ændret eller hjemvist, hvis borgeren havde klaget over afgørelsen. 

Praksisundersøgelse om boligindretning

Praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne har godt styr på loven, når de bevilger midler til ombygninger, ramper, ekstra gelænder m.v., der gør et hjem bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. 

Praksisundersøgelse om støtte til køb af bil

Praksisundersøgelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden viser, at 35 procent af kommunernes afgørelser om støtte til bil ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis borgeren havde klaget over afgørelsen. 

Praksisundersøgelse om merudgifter til håndsrækninger

Praksisundersøgelse fra Statsforvaltningen Syddanmark, der viser, at i 57 procent af sagerne er kommunernes afgørelse ikke i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. 

Praksisundersøgelse om revalidering

Praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at der er godt styr på lovgivningen og betingelserne for revalidering, når kommunerne bevilliger eller giver afslag på revalidering. 

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling af sociale ydelser

Praksisundersøgelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden viser, at kommunerne ofte ikke undersøger sagerne til bunds, når de kræver, at borgere skal betale sociale ydelser tilbage efter aktivloven. 

Nye Højesteretsdomme

Højesteret har i 1 kvartal af 2010 afsagt to domme i sager mod Ankestyrelsen.

På arbejdsskadeområdet har Højesteret den 29. januar dømt Ankestyrelsen i en sag om erstatning for tab af erhvervsevne.

På sociallovsområdet har Højesteret den 29. januar afgjort en sag om beregning af folkepensionens grundbeløb, hvor Højesteret var enig med Ankestyrelsen.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring