Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 6/2013

Lov om arbejdsmiljø 

 

  • Sag nr. 1 Påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt- og grøntkasser – Hjemvisning af rådgiverpåbud
  • Sag nr. 2 Påbud om at standse arbejdet med flytning af en borger fra seng til bækkenstol
  • Sag nr. 3 Påbud om straks at skulle træffe foranstaltninger til forebygge ulykkesfare fra 10. 000 Volt elektrisk strøm
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om at imødegå ulykkesrisiko ved en maskine til at bukke rør (rørbukker)
  • Sag nr. 5 Hjemvisning af påbud om at sikre, at ingen udsættes for støj over støjgrænsen
  • Sag nr. 6 Hjemvisning af påbud om at sikre mod faren for at få elektrisk stød

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring