Praksisundersøgelse om kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af, inden for hvilken tidsramme de kommunale myndigheder har efterlevet ankemyndighedernes afgørelser inden for servicelovens §§ 83-86 og §§ 95-99 om hjælp på voksenområdet.

Fokus for undersøgelsen har været på kommunernes effektuering af de sociale nævns afgørelser i 2012, hvor nævnene har ophævet eller ændret kommunens afgørelse på de nævnte områder på baggrund af en klage fra borgeren.


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring