Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2010

Øget samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale foreninger

I 2008 havde knap tre ud af fire kommuner fast samarbejde med frivillige sociale foreninger. Det er en stigning i forhold til 2007, viser en redegørelse fra Ankestyrelsen. 

Stor tilfredshed med samarbejdet i den frivillige verden

4 ud 5 frivillige sociale foreninger er tilfredse med samarbejdet med kommunerne. Det viser den første undersøgelse af holdningen hos de frivillige sociale foreninger til kommunernes tildeling af midler efter § 18 i serviceloven. 

Principafgørelser om aktiveringsydelse

Ankestyrelsen har i to sager præciseret, hvor længe og hvornår kommunen kan bevillige aktiveringsydelse til et ledigt A-kassemedlem. 

Principafgørelser om ortopædisk fodtøj og fodindlæg

Ankestyrelsen har afgjort en række sager om støtte til hjælpemidler i form af ortopædisk fodindlæg eller tilretning af almindeligt fodtøj efter bilag 1 i hjælpemiddelbekendtsgørelsen. Støtte til fodtøj og fodindlæg kan imidlertid også ydes efter servicelovens § 112. 

Genbehandling af 25 sager med udtalelse fra Retslægerådet

Ankestyrelsen har genbehandlet 25 arbejdsskadesager, hvor Retslægerådet havde udtalt sig. Ankestyrelsens nye behandling viser, at der kun i en sag er grund til at bede Retslægerådet om en ny udtalelse. 

En passende forstyrrelse

Er du kommet dertil, hvor du vil noget mere? Det spørgsmål måtte jeg stille mig selv efter mange år med konkret sagsbehandling i Ankestyrelsen. 

Kort nyt:

  • Klager fra borger eller kommune 
  • Kasserede Principafgørelser 
  • Personalekonference udfordrede Ankestyrelsen 

Nye Højesteretsdomme

På arbejdsskadeområdet har Højesteret den 21. april 2010 frifundet Ankestyrelsen i en sag om erstatning for tab af erhvervsevne. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i april 2010 udsendt Principafgørelser, som omhandler blandt andet:

  • Familieplejer omfattet af lovens personkreds 
  • Chauffører omfattet af dansk lov
  • Fuldmagter
  • Fripladstilskud

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring