Gå til indhold

Undersøgelse af kommunernes anvendelse af det frie valg efter 1. april 2013

Ankestyrelsen har gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes anvendelse af det frie valg efter 1. april 2013 på hjemmehjælpsområdet.

Det er det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, der har bedt Ankestyrelsen om at undersøge området. Undersøgelsen handler om ældreområdet, som efter folketingsvalget og kongelig resolution af 28. juni 2015 er ressortomlagt til det nye Sundheds- og Ældreministerium.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der den 1. april 2013 trådte kom nye regler på området. Det var en forenkling af reglerne om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af frit valg for borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp. Formålet med lovændringen var at gøre den kommunale tilrettelæggelse af hjemmeplejen og det frie valg mere fleksibel i forhold til lokale forhold og borgernes behov.

Undersøgelsen belyser, hvordan kommunerne tilrettelægger borgernes frie valg på hjemmehjælpsområdet før og efter lovændringen den 1. april 2013.

Undersøgelsen belyser også kommunernes vurdering af de organisatoriske, kvalitets- og udviklingsmæssige og økonomiske følger af de nye regler. Ankestyrelsens spørgeskemaundersøgelse er suppleret med en analyse af kommunernes udbudsmateriale. Analysen er foretaget af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Derudover har Ankestyrelsen gennemført interviews med fem kommuner og fem private leverandører.

Ankestyrelsen har været hovedansvarlig for at gennemføre undersøgelsen.


Hent publikationen

Tabelsamling

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring