Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 marts 2011

Forlængelse af sygedagpenge, når ordinært arbejde er udelukket

Ny regel i sygedagpengeloven giver mulighed for, at borgere kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge, men reglen gælder kun når kommunen har konstateret, at det er udelukket, at borgeren kan få ordinært arbejde 

Den særlige regel om erstatning til personer i fleksjob

Med en række Principafgørelser er Ankestyrelsen ved at fastlægge praksis for, hvornår den særlige regel i arbejdsskadesikringsloven om erstatning for tab af erhvervsevne til personer i fleksjob skal anvendes.

Når jura og lægevidenskab mødes i arbejdsskadesager

Ankestyrelsen træffer hvert år tusindvis af afgørelser i sager om arbejdsskader. Alle disse sager behandles af jurister, men der medvirker også lægekonsulenter i sagsbehandlingen. Læs om, hvilken rolle lægekonsulenterne har i arbejdsskadesystemet.

Praksisundersøgelse om "dyre sager" om boligindretning

Kommunerne i region Nordjylland afgør de fleste sager om hjælp til boligindretning og anskaffelse af anden bolig korrekt. Cirka en tredjedel af afgørelserne træffes dog på et utilstrækkeligt grundlag. Det viser en praksisundersøgelse fra Det Sociale Nævn i Region Nordjylland.

Praksisundersøgelse om personlig assistance til handicappede i erhverv

Når kommunerne træffer afgørelser om personlig assistance til handicappede med et arbejde, har de ofte for få og for dårlige oplysninger. Det viser en praksisundersøgelse fra Beskæftigelsesankenævnet i region Nordjylland 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Uddannelsesdage om forebyggelse og driftsoptimering på ældreområdet, tendenser i førtidspension.

Nye Principafgørelser


Ankestyrelsen har udsendt nye Principafgørelser om blandt andet:

  • Flytning til botilbud uden samtykke, 
  • Retten til ledighedsydelse, og
  • Anbringelse af barn med særlig genbehandlingsfrist på tre år

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring