Gå til indhold

Årsberetning 2019 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet modtog i 2019 290 sager og traf afgørelser i 280 sager.

I 233 af disse sager traf nævnet afgørelse om enten at stadfæste, ændre eller hjemvise Arbejdstilsynets afgørelse. 88 procent af disse sager blev stadfæstet, 8 procent blev ændret, og 4 procent af afgørelserne blev hjemvist til fornyet behandling i Arbejdstilsynet.

I de øvrige 47 sager blev der truffet afgørelser med andre udfald, som fx afvisning på behandling af klagen, fordi der ikke var klaget rettidigt, eller klager over forhold, hvor nævnet ikke har kompetence.

Omgørelsesprocenten er faldet fra 17 procent i 2018 til 12 procent i 2019. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten er ændret eller hjemvist af de ovenfor nævnte 233 sager. Omgørelsesprocenten har været støt faldende siden 2015, hvor nævnet omgjorde 28 procent af Arbejdstilsynets afgørelser.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2019 var 4,4 måneder.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 20.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring