Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn

Ankestyrelsen har i efteråret 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt adoptanter og plejeforældre om omfanget af åbenhed i adoptions- og plejeforhold.

Baggrunden for undersøgelsen er, at folketinget i 2009 vedtog en række ændringer af adoptionsloven, hvor adgangen til at adoptere et barn uden samtykke blev udvidet.

Ved samme lejlighed blev der afsat midler til en undersøgelse af, hvordan adoptivbørn trives i Danmark.


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 13/03 2015

Sidst opdateret 13/03 2015

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring