Gå til indhold

Ny kortlægning om kommunernes inddragelse af private aktører på børneområdet

I en ny kortlægning afdækker Ankestyrelsen kommunernes praksis med at anvende private aktører til undersøgelser om børn og unge. 

Kortlægningen viser, at mange kommuner anvender private aktører til at bidrage med oplysninger til § 50 undersøgelser efter serviceloven, der afdækker forholdene omkring et barn eller en ung, fx læger eller psykologer. 

Private inddrages som aflastning

Undersøgelsen viser også, at når private aktører, fx konsulenter, udarbejder betydelige dele af børneundersøgelsen, er det ofte for at aflaste kommunerne for en periode.

I kortlægningen om "Private aktører og § 50 undersøgelser" har Ankestyrelsen også foretaget en vurdering af den indholdsmæssige kvalitet i udvalgte § 50 undersøgelser, hvor private aktører er inddraget.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring