Gå til indhold

Kommunernes sagsbehandling i forbindelse med vurdering af uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7

Ankestyrelsen har i andet halvår 2015 gennemført en undersøgelse af kommunernes sagsbehandling i forbindelse med vurdering af uarbejdsdygtighed, jf. sygedagpengelovens § 7.

Baggrunden for undersøgelsen er den nye sygedagpengemodel, hvor reglerne om visitation og opfølgning per 5. januar 2015 er ændret som følge af sygedagpengereformen, der trådte delvist i kraft 1. juli 2014. Sygdagpengereformen har blandt andet til formål at sikre økonomien for sygemeldte borgere under hele perioden, hvor de er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.

Vurdering af uarbejdsdygtighed, grundet egen sygdom, har afgørende betydning for, hvorvidt en borger fortsat er berettiget til sygedagpenge – eller eventuelt jobafklaringsforløb, hvis der ikke (længere) er grundlag for en forlængelse af sygedagpengeudbetalingen. Hensigten med reformen var ikke at ændre på vurderingen af uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7. Reformen indeholdt imidlertid nye regler om kategorisering af sygemeldte, opfølgning og om fremrykning af revurderingstidspunktet til 22. uge.

Formålet med undersøgelsen er at belyse kommunernes organisering og sagsbehandling i forbindelse med vurdering af uarbejdsdygtighed for at sikre en fortsat god sagsbehandling samt en fortsat god platform for implementering af sygedagpengereformen i kommunerne.

Undersøgelsen er et supplement til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om § 7 i sygedagpengeloven, som Ankestyrelsen sideløbende med denne undersøgelse har gennemført i 16 kommuner.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring