Gå til indhold

Kommunerne tilkendte i 2012 fortsat færre førtidspensioner

Nye tal fra Ankestyrelsens årsstatistik om førtidspensioner viser, at tendensen fra 2011 med færre tilkendelser fortsatte i 2012. I 2012 blev der 14.450 nye førtidspensionister, mens det i 2011 var 15.969. Det er et faldt på omkring 1.500 tilkendelser i forhold til 2011. 

I 2012 fik 2.779 personer afslag på ansøgning på førtidspension. Dette var en stigning på omkring 750 afslag sammenlignet med året før.

2 ud af 3 ansøgere om førtidspension bosat i udlandet har andet statsborgerskab end dansk

I år indgår i årsstatistikken også oplysninger om dansk førtidspension til personer bosat i udlandet. Ud af de 636 ansøgere med bopæl i udlandet, der ansøgte om dansk førtidspension, havde 67 procent ikke dansk statsborgerskab. Hovedparten havde tysk, svensk eller norsk statsborgerskab, mens kun 1 procent havde statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS. 

Nye førtidspensionister med sygdomme i bevægeapparatet deltager oftest i beskæftigelsesrettede foranstaltninger

I 2012 deltog 90 procent af de nye førtidspensionister med bevægeapparatsygdomme i beskæftigelsesrettede foranstaltninger forud for tilkendelsen. Til sammenligning havde 75 procent af de nye førtidspensionister med psykiske lidelser deltaget i foranstaltninger og 67 procent med øvrige diagnoser.

Ikke-vestlige indvandrere deltog i samme omfang som personer med dansk oprindelse i beskæftigelsesrettede foranstaltninger

Der er ingen forskel på andelen af ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse, der har deltaget i beskæftigelsesrettede foranstaltninger forud for tilkendelsen. 76 procent af indvandrerne med ikke-vestlig baggrund havde forud for kommunens afgørelse deltaget i beskæftigelsesrettede foranstaltninger. Dette svarer stort set til omfanget for nye førtidspensionister med dansk oprindelse, hvor 75 procent havde deltaget i beskæftigelsesrettede foranstaltninger.

Sammensæt selv statistikkens tal

De nye tal om førtidspensioner kan du finde på Tal fra Ankestyrelsen fra d. 25. juni kl. 9.00. Her kan alle lave udtræk om blandt andet førtidspensionisters:

  • diagnose 
  • alder 
  • køn 
  • uddannelse 
  • bopælskommune 

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring