Gå til indhold

Underretningsstatistik 2015

Siden 1. april 2014 har alle kommuner indberettet nøgleoplysninger om underretninger modtaget om udsatte børn til Ankestyrelsens underretningsstatistik. Årsstatistikken 2015 er således Ankestyrelsens anden årsstatistik om kommunernes underretninger. Pr. 1. juli 2016 blev underretningsstatistikken overført til Danmarks Statistik, som nu viderefører den. Dermed er denne årsstatistik også den sidste, som udgives af Ankestyrelsen.

Statistikken dækker perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. Data til statistikken er trukket den 13. oktober 2016. Hovedtallene for 2014 er også blevet opda-teret og er med i den nye statistik.

Underretningsstatistikken giver mulighed for at følge udviklingen i antallet af underret-ninger, hvem der underretter, hvad der underrettes om, og hvilke opfølgningsaktiviteter kommunerne iværksætter på baggrund af underretningerne. Denne udvikling kan følges på både nationalt, regionalt og kommunalt plan.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring