Gå til indhold

Redegørelse om det kommunale samarbejde med de frivillige sociale foreninger 2009

Ankestyrelsen har for Socialministeriet udarbejdet en redegørelse for 2009 om det frivillige sociale arbejde efter servicelovens § 18. 

Redegørelsen er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde, rammerne for tildeling af § 18-støtten og om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige foreninger. 

Redegørelsen viser blandt andet, at:

  • kommunerne udbetalte mere til det frivillige sociale arbejde, end de modtog i tilskud fra staten. Kommunerne støttede det frivillige sociale arbejde med 144,7 mio.kr, mens de modtog 143,9 mio.kr. i bloktilskud. Kommunerne udbetalte dermed 101 procent af de tilskud, som de modtog fra staten, til de frivillige foreninger. Næsten en tredjedel af kommunerne udbetalte i 2009 mere til det frivillige sociale arbejde, end de modtog som bloktilskud, hvilket er den højeste andel siden 2002.
  • kommunerne har indgået flere former for samarbejde med de frivillige. I mange kommuner inddrages de frivillige i forbindelse med både politikformulering og administration af frivilligområdet.
  • ældre er den største målgruppe for det frivillige sociale arbejde. Hen mod halvdelen af de støttede frivillige aktiviteter retter sig mod ældre.

Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring