Redegørelse om det kommunale samarbejde med de frivillige sociale foreninger 2009

Ankestyrelsen har for Socialministeriet udarbejdet en redegørelse for 2009 om det frivillige sociale arbejde efter servicelovens § 18. 

Redegørelsen er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde, rammerne for tildeling af § 18-støtten og om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige foreninger. 

Redegørelsen viser blandt andet, at:

  • kommunerne udbetalte mere til det frivillige sociale arbejde, end de modtog i tilskud fra staten. Kommunerne støttede det frivillige sociale arbejde med 144,7 mio.kr, mens de modtog 143,9 mio.kr. i bloktilskud. Kommunerne udbetalte dermed 101 procent af de tilskud, som de modtog fra staten, til de frivillige foreninger. Næsten en tredjedel af kommunerne udbetalte i 2009 mere til det frivillige sociale arbejde, end de modtog som bloktilskud, hvilket er den højeste andel siden 2002.
  • kommunerne har indgået flere former for samarbejde med de frivillige. I mange kommuner inddrages de frivillige i forbindelse med både politikformulering og administration af frivilligområdet.
  • ældre er den største målgruppe for det frivillige sociale arbejde. Hen mod halvdelen af de støttede frivillige aktiviteter retter sig mod ældre.

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 26.11.2020

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring