Gå til indhold

Syv eksempler på sagsforløb om udsatte børn og unge

Kataloget præsenterer syv eksempler på sagsforløb om støtte og hjælp efter serviceloven på udsatte børn- og ungeområdet. Sagsforløbene er konstrueret på baggrund af en række kommunale sager, som Ankestyrelsen har gennemgået.

Kataloget er udarbejdet til brug for Social- og Indenrigsministeriets kulegravning af området, som er aftalt mellem regeringen og KL i ”Aftale om kommunernes økonomi for 2020”. Du kan læse mere om kulegravningen her (Sagsbehandlernes tid skal bruges på det rigtige – at få barnet i centrum (sm.dk)

Kataloget skal anvendes som afsæt for interviews og workshops med kommunale sagsbehandlere og ledere.

Formålet med kataloget er at give eksempler på, hvordan en sag om støtte og hjælp efter serviceloven kan forløbe.

Sagsforløbene er konstrueret med fokus på at illustrere, hvordan kommunerne arbejder med de fire pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen:

  • Faglig udredning
  • Valg af indsats
  • Opfølgning
  • Inddragelse

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 18.08.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring