Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse om støtte til unge med handicap i overgangen fra barn til voksen

Støtte til unge med handicap før og efter det fyldte 18. år

Ankestyrelsen har undersøgt, hvad der sker ved overgangen til voksenbestemmelserne for unge, der grundet deres handicap har modtaget støtte inden det fyldte 18. år.

I undersøgelsen ser vi på, hvordan kommuner håndterer overgangen fra barn til voksen, hvordan unge oplever overgangen fra børne- til voksenbestemmelserne, og hvilken støtte unge modtager før og efter det fyldte 18. år i konkrete sager.

Undersøgelsen bygger dels på en juridisk gennemgang af 17 konkrete overgangssager og dels på interview med henholdsvis rådgivere og ledere i fem kommuner, otte unge i alderen 18-23 samt, ansatte i Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, herunder VISO.


Hent publikationen

Bilagsrapport 1 - Sagsbeskrivelser

Bilagsrapport 2 - Kommunernes arbejdsgange og organisering

Ankestyrelsens beskrivelse af støttemuligheder i overgangen fra barn til voksen

Sidst opdateret 28.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring