Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 10/2013

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud om at sikre at personer ikke styrter i udgravning    
  • Sag nr. 2 Påbud om, at undervisningspligtige unge ikke må arbejde i en udgangskasse i en dagligvarebutik    
  • Sag nr. 3 Påbud om at forebygge vold og trusler om vold som følge af risiko for røveri.    
  • Sag nr. 4 Påbud om at sikre forsvarlige arbejdsstillinger ved planteborde    
  • Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om at sikre en maskine i pakkeri anvendes fuldt forsvarligt    
  • Sag nr. 6 Påbud om straks at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet    
  • Sag nr. 7 Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at sikre vedligeholdelse og eftersyn af en maskindreven port til en garage   

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring